Beryllium | Chemické prvky

Základní údaje

Značka
Be
Latinsky
Beryllium
Protonové číslo
4
Relativní atomová hmotnost
9,012
Skupina
2
Perioda
2
Kategorie
Kovy alkalických zemin
Objev
1797
Wikipedia
cs.wikipedia.org/wiki/Beryllium


CZ | EN

encyklopedie chemických prvků