Xenon | Chemické prvky

Základní údaje

Značka
Xe
Latinsky
Xenon
Protonové číslo
54
Relativní atomová hmotnost
131,290
Skupina
18
Perioda
5
Kategorie
Inertní plyn
Objev
1898
Wikipedia
cs.wikipedia.org/wiki/Xenon


CZ | EN

encyklopedie chemických prvků